dimarts, 20 de març del 2018

Bombarda
BOMBARDA,  f.

Brama, notícia molt estesa i comentada. 

(St. Julià de Vilatorta)

{DCVB: Cardona, Solsona, Gironella}


El substantiu bombarda no és derivat de bomba, sinó, ben al contrari, el mot primitiu d'aquest, obtingut per regressió, segons Joan Coromines (DECLC, s. v. BOMBA). La cronologia dels documents també suggereix que aquesta etimologia pot ser encertada, car el mot bombarda 'artefacte explosiu' és força anterior a bomba, i ja es troba en la descripció d'accions navals en la Crònica de Pere el Cerimoniós, del segle XIV.   

No cal dir que la relació semàntica entre les idees de 'explosió, esclat' o la de 'remor' i 'brama' és ben estreta i notable, gairebé indestriable. 

__________________________________________________________
Fotografia: monestir de St. Llorenç del Munt , St. Julià de Vilatorta (Jordi Dorca)