dimarts, 10 d’abril del 2018

XabocXABOC, m

Eixam petit, de la mida d'una ambosta.  

(Viladrau)

{DCVB: Rupit}


Es pot relacionar amb *eixamoc o eixamot, derivats del substantiu eixam (del llatí EXĀMEN), amb canvi de m per b, tal vegada sota influència de mots com ara begot o ambosta

El DIPCLC li reconeix el sentit de 'conjunt de poques persones'. 

__________________________________________________________
Fotografia:  mas la Sala, Viladrau  (Jordi Dorca)