divendres, 23 de febrer del 2018

BescantarBESCANTAR, v. tr

Parlar malament d'algú o d'alguna cosa. 

(Viladrau)


Del llatí BĬS-CANTARE 'cantar malament', on la partícula BĬS té, com es pot veure, valor pejoratiu. 

Cal dir que aquest verb coneix en aquest indret el derivat bescantador, però tant l'un com l'altre, tant el verb com el substantiu, hi són poc usats actualment. 

__________________________________________________________
Fotografia: plaça Major, Viladrau  (Jordi Dorca)