diumenge, 25 de febrer del 2018

AixaAIXA, f.

Eina emprada per desbastar la fusta. 

Passar l'aixa  'tafanejar' 

(la Cellera de Ter)


Del llatí ASCĬA 'aixa' i 'destral', apareix en documentació catalana del s. XV, en els Sermons de St. Vicent Ferrer.

En la locució que citem, el mot aixa és pronunciat amb consonant sonora: aja. És a dir, ja sense record del mot que l'originà.

__________________________________________________________
Fotografia: la Cellera de Ter des de Bellveí, Anglès (Jordi Dorca)