dimecres, 7 de febrer del 2018

Acaletrat
ACALETRAT, -ADA,  adj

Enderiat, capficat, dominat per una idea fixa. 

(Vilanova de Sau)


No figura en els diccionaris. És derivat del substantiu caletre 'cap, discerniment', del qual donen notícia, entre altres, el DCVB i el DDLC

Tant caletre com acaletrat eren, tots dos, mots força usats en les terres veïnes de Collsacabra quan hi férem les nostres enquestes en el darrer tombant de segle. 

Segons Joan Coromines (DECLC), caletre és probablement castellanisme. 

__________________________________________________________
Fotografia:  Salt  de la Minyona, Vilanova de Sau (Jordi Dorca)