dijous, 15 de març del 2018

Renties


RENTIES, fpl

Líquid brut procedent de cosa rentada.


(la Cellera de Ter)

{DCVB: Empordà, Gironès}


Derivat de rentar, del llatí tardà RECENTARE 'esbandir, esclarir', 'passar-hi aigua (a alguna cosa per llevar-li impureses)', del llatí RECĔNTE 'nou, fresc'.  

En altres indrets del domini, com ara el Lluçanès o la plana de Vic, hom fa servir el mot rentadures amb el mateix sentit que aquí es dona a renties.

__________________________________________________________
Fotografia: carrer del Torrent de Sales, la Cellera de Ter (Jordi Dorca)