dimarts, 27 de març del 2018

Graneró
GRANERÓ, m.

Lloc on es guarda el gra. 

(St. Sadurní d'Osormort)

{DCVB: Vic}


Mot no normatiu, derivat diminutiu de graner. Solament el trobem en el DCVB

Graner, del llatí GRANARIUM, de GRANUM, és molt estès per tot el domini. No és, però, l'únic nom que fa referència a aquest compartiment o a cambres afins. L'ALDC, en el mapa 855, enregistra, entre altres, els mots alforí, andana, arca, botiga, calàs, casal, oró, orri i sitja. Els comentaris de Joan Veny a propòsit d'aquestes formes es poden consultar en el PALDC
  
________________________________________________________
Fotografia: Crivillers, St. Sadurní d'Osormort (Jordi Dorca)