dimecres, 28 de febrer del 2018

AnderrisANDERRIS,  mpl

Trastos inútils, mals endreços. 

(Susqueda, Vilanova de Sau)

{DCVB: Ripoll, Olot, Rupit}


Mot normatiu amb el mateix sentit que indiquen els nostres informadors. El significat antic, que no era sinó el de 'clemàstecs' o 'capfoguers', resta quasi en l'oblit a causa de l'abandonament dels objectes en qüestió, els quals han esdevingut, en l'actual ambient de pagès, estris sense servitud, condemnats a ferralla pels temps nous. 

Amb termes semblants s'hi refereix Joan Coromines (DECLC), qui precisament ens dona informació relativa al municipi de Vilanova de Sau, del 1935, i, en concret, de l'indret de Tortadès. 

Afegim-hi que Joan Riber, informador nostre de Vilanova, fa servir l'expressió mals anderris, amb èmfasi, i àdhuc la de mal anderriat, que inclou un verb anderriar del qual, tanmateix, no tenim cap més notícia.   

La terminació -ERRI que porta aquest mot sembla que cal atribuir-la a una base ibero-basca, per bé que no es pot menystenir, tampoc, una possible influència del llatí FĔRRUM.    

__________________________________________________________
Fotografia: antic poble de Susqueda cap al 1945 (Ajuntament de Susqueda)