divendres, 2 de març del 2018

Assencerat
ASSENCERAT, -ADA,  adj

Assenyat, que té bon criteri.     

(Susqueda) 

{DCVB: Bagà}


Mot no normatiu, format a partir de sencer, del llatí SINCĒRUS 'complet, íntegre', i probablement influït pel mot sensat, del llatí SENSĀTUS 'que té bon sentit'.   

El Diccionari Aguiló consigna la variant assensurat, atribuïda a Sta. Eulàlia de Riuprimer, comarca d'Osona.  

__________________________________________________________
Fotografia: cingles del Far, Susqueda (Jordi Dorca)