dilluns, 12 de març de 2018

LilainaLILAINA, f

Fotesa, cosa sense importància. 

(la Cellera de Ter)


Mot del llenguatge informal, que hom relaciona amb les arrels LELO, LERO, LIRO, i, doncs, amb expressions iteratives com són ara liró 'beneit', leri-leri 'aproximadament', 'quasi-quasi', o fins i tot liua 'oca'. 

Efectivament. Dins aquesta família de mots, també s'hi pot comptar, segons Joan Coromines (DECLC, s. v. LERO), el mot lilaina, que sol associar-se, en general, a la idea d'imperfecció, o bé a la d'inconsistėncia, referida a cosa (o acció) que no ateny ben bé el grau d'enteresa que escauria.  

A la Cellera de Ter, Joan Novich, informador nostre, l'assenyala com a paraula per designar, per exemple, un petit obsequi o detall de viatge, testimoni de qui torna d'una estada en terra forana. 

Afegim-hi que, malgrat allò que en diu el DCVBuns quants autors notables l'han fet servir sense escrúpol de castellanisme. Les mostres que el DDLC en dona són de Caterina Albert i de Carles Bosch de la Trinxeria.  

__________________________________________________________
Fotografia: casa Dalmau, la Cellera de Ter (Jordi Dorca)